Pelikasvatus

Pelikasvatus on pelien ja niihin liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä edistävää toimintaa, jonka kohderyhmänä on koko väestö. Pelikasvatuksen tavoitteena on pelilukutaidon ja positiivisen pelikulttuurin edistäminen ja peleihin liittyvien haittojen vähentäminen. Pelikasvatusta edistää Suomessa Pelikasvattajien verkosto, joka on kirjoittanut kattavan maksuttoman oppaan pelikasvatuksen tueksi.

Pelikasvattajan käsikirja

Käsikirja on kirjoitettu pelaajien, pelintekijöiden, pelikasvattajien, tutkijoiden ja pelihaittojen ehkäisemistyötä tekevien ihmisten yhteistyönä, pyrkien mahdollisimman neutraaliin, asialliseen ja opastavaan lopputulokseen. Kirjan tarkoituksena on antaa asiantuntevaa, tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse.


Lataa kirja (PDF)

Download book (PDF)

The Game Educators Handbook

This free book about Game Education is written by the Network of Game Educators. The book is intended as an aid for all types of game educators. The target group consists of parents, schools, libraries, youth organisations, and anyone with connections to children, adolescents or adults that play digital games. The aim is to provide expert information, based on research and experience, about what gaming and related phenomena are all about.

This book is a cooperation between gamers, game designers, game educators, researchers and people working with problem gaming, thereby striving for a neutral, objective and helpful end result. When it comes to gaming (as a hobby, a sport, a profession or a potential source of trouble) there’s so much bias, so many correct or false perceptions, and conflicting comments that we together want to offer an easily approachable guide.

After reading, you will have a better understanding of what gaming is all about, why it interests people, why it’s addictive, and why it’s at the same time good in many ways.

#pelikasvatus