Julkaisut

Nuorisotyö pelaa

Pinterest LinkedIn Tumblr

Kuuluuko digitaalinen pelaaminen nuorisotyöhön? Voiko pelien ympärille järjestettyä toimintaa toteuttaa nuorten parissa tehtävässä työssä tavoitteellisesti?

Nuorisotyö pelaa on menetelmäopas, joka tarjoaa käytännön toimintaesimerkkien avulla näkökulmia ja työkaluja siihen, miten positiivista pelikulttuuria voidaan eri tavoin edistää nuorisotyössä.

Oppaan työstämiseen on osallistunut 17 kirjoittajaa ympäri Suomen niin kunnista, järjestöistä kuin seurakunnistakin. Oppaan tarkoitus on tarjota käytännön toimintaesimerkkien avulla näkökulmia ja työkaluja siihen, miten kuka tahansa meistä voi edistää positiivista pelikulttuuria nuorten parissa tehtävässä työssä. Osa oppaan esimerkeistä lähtee hyvin pienimuotoisista toimintamuodoista, toisissa taas kuvataan jo pidemmälle vietyjä toimintamalleja. Tarkoituksena on siis tarjota jokaiselle jotakin.

Opas on jatkoa Verken keväällä 2014 julkaisemalle Nuorisotyö bloggaa -menetelmäoppaalle sekä Pelikasvattajien verkoston vuonna 2013 tuottamalle Pelikasvattajan käsikirjalle, syventäen käsikirjan nuorisotyötä käsittelevää lukua.

Lataa kirja

Tommi työskentelee Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa mediakasvatuksen suunnittelijana. Tommi koordinoi Peliviikkoa ja on Pelikasvatus.fi sivuston päätoimittaja.

Kirjoita kommentti