News

Liity Pelikasvattajien verkoston ohjausryhmään

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pelikasvattajien verkosto on vuonna 2012 muodostettu valtakunnallinen asiantuntija- ja ammattilaisverkosto (erityisesti lasten ja nuorten digitaalisen) pelaamisen parissa toimiville. Verkosto pyrkii edistämään myönteistä ja vastuullista pelikulttuuria ja siitä käytävää julkista keskustelua, sekä ehkäisemään pelaamisesta syntyviä haittoja.

Verkosto reagoi yhteiskunnallisiin asioihin ja mediassa esille nousseisiin pelaamiseen liittyviin teemoihin. Verkosto pyrkii myös yhtenäistämään pelaamiseen liittyvää käsitteistöä, jotta kaikki ymmärtäisivät pelaamiseen liittyvät käsitteet samalla tavalla.

Verkosto on avoin kaikille pelikasvatuksesta kiinnostuneille ja se luo uusia yhteistyökuvioita ja levittää toimintaa, tietoa, pelejä ja aineistoja kansallisesti.

Ohjausryhmä

Pelikasvattajien verkoston Facebook-ryhmän koko on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 2400 jäseneen. Verkosto on elämänkaaressaan siinä vaiheessa, että työn jatkuvuuden varmistamiseksi avoimen Facebook-ryhmän lisäksi tarvitaan säännöllisesti kokoontuva ja sitoutunut ohjausryhmä valmistelemaan  toimenpiteitä verkoston tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pelikasvattajien verkosto etsiikin nyt 8-10 organisaatiojäsentä syksyllä 2024 muodostettavaan ohjausryhmään. Ohjausryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja ohjausryhmälle valitaan puheenjohtaja ohjausryhmän jäsenistä.

Tavoitteena on kokoontua neljästi vuodessa keskustelemaan ja edistämään suomalaista pelikasvatusta. Kokoukset järjestetään verkkokokouksina maantieteellisen kattavuuden varmistamiseksi. Toiminnan varmistamiseksi ohjausryhmän jäsenillä on oltava omasta organisaatiostaan varajäsen, mikäli eivät pysty osallistumaan kokoukseen tai jäsenen työsuhteessa tapahtuu muutoksia ohjausryhmäkauden aikana.

Ohjausryhmän sihteerinä toimii Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Ilmoittaudu mukaan ohjausryhmään

Kutsu liittyä ohjausryhmään on avoin kaikille Pelikasvattajien verkoston jäsenille. Ryhmää kootessa kiinnitetään huomiota hakijoiden aktiivisuuteen verkoston toiminnassa, sekä kattavuuteen työn kohderyhmissä ja maantieteellisesti. Ohjausryhmä vahvistetaan järjestäytymiskokouksen jälkeen syksyllä 2024. Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua ohjausryhmätyöskentelyyn tämän linkin kautta. Kutsua saa jakaa.

pelikasvatus.fi/ohry

Comments are closed.