Pelikasvatus kulttuurilaitoksissa

Suomalaiset kulttuurilaitokset ovat uranuurtajia positiivisen pelikulttuurin rakentajina. Kirjastoissa ja museoissa järjestetään säännöllistä ja monipuolista pelitoimintaa, sekä osallistutaan aktiivisesti vuosittain järjestettävään kansainväliseen Peliviikkoon. Pelikasvatus kirjastoissa, museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa on ensisijaisesti kaikenikäisille suunnattua pelilukutaidon edistämistä.

Keskeiset toimijat: Kirjastot.fi, Helmet-kirjastot, Lastu-kirjastot, Suomen pelimuseo.

#pelikasvatus